Zaman Serisi Analizi

Tedarik Zinciri Yönetimi: Zaman Serisi Analizi

Zaman serisi analizi, prensip olarak geçmiş dönemlerde gerçekleşmiş talep verilerinden yararlanılmaktadır. Talepte, dönemsel, mevsimsel ya da trend etkisi olabilmektedir. Seride gözlenen bu durumların gelecekte de gerçekleşeceği varsayımı ile talep tahmini yapılması amaçlanmaktadır.

Zaman serilerinde, ortalama talep düzeyinde uzun dönemli bir artış veya düşüş görülmesi halinde, bir eğilimden bahsedilebilir. Eğilim, artan, azalan, ya da doğrusal veya doğrusal olmayan bir şekilde olabilir. Talep düzeninde uzun vadeli bir eğilim tespit edildiği zaman, yöneticilerin bu sonuca göre bir talep beklentileri olabilecektir.(Şekil 6.8)

Zaman serileri dört bileşenden oluşmaktadır: (Şekil 6.9)

  1. Trend (Genel Eğilim) bileşeni; Zaman serilerinin uzun sürede gösterdiği düşme ve yükselme süreçlerinden sonra oluşan kararlı durumdur. Zaman serileri uzun dönem açısından kararlı alçalma ya da yükselme şeklinde bir eğilime sahiptir.
  1. Çevrimsel bileşen; Ekonomide mevsimsel değişmeler ile ilgili olmayan dönemsel değişmelerdir. Örneğin, ekonomide genel eğilimden bağımsız kısa süreli genişleme ya da daralma durumu çevrimsel süreci tarif eder.
  1. Mevsim bileşeni; Zaman serilerinde mevsimlere göre değişmeyi ifade eder. Zaman serileri açısından kullanılan verilerin kimi dönemleri diğer dönemlere göre farklılık gösterir. Çevrimsel hareketle aralarındaki en önemli farklar, mevsimsellik değişiminin belirli bir uzunlukta olması ve düzenli olarak tekrarlanması diğerinde ise uzunluk ve tekrarlanma periyodunun değişken olmasıdır.
  1. Düzensiz bileşen; Diğer unsurlar gibi belirli olmayan, hata terimi ile ifade edilebilecek değişmelerdir. Yukarıdaki 3 bileşen ayrıştırıldıktan sonra zaman serisindeki değişkenliktir.

Bir Cevap Yazın