Türk Balbalları

Türk hükümdarları ve kahramanları öldükleri zaman mezarlarının başına hayatta iken savaşıp öldürdükleri kişilerin sayısı kadar insan biçiminde yontulmuş taş (balbal) dikilirdi. Kök Türkler beşinci ayın ikinci yarısında Gök Tanrı’ya ve atalara kurtata mağarasının önünde kurbanlar takdim ederdi.

Hunlar, Kök Türkler, Uygurlar ve Oğuzlar ölünün hatırasına ” Yuğ ” törenleri düzenlenirdi.

Eski Türk Dini , Türkler Ansiklopedisi , C3, s.294

Bir Cevap Yazın