Avrupa’daki İlk Üniversiteler

Ortaçağ dünyası 12. yüzyılda bilgilerinin sınırlılığının ve yedi temel sanat dalı (dilbilgisi, belagat ve diyalektik derslerini kapsayan trivium ile aritmetik, geometri, astronomi ve müzik derslerini kapsayan quadrivium’dan oluşur) olarak adlandırılan alanın dışında bilgilerin olduğunun bilincindeydi. Bu bilgiler Arap dünyası ve antik Yunan’da yatmaktaydı. Bu bilgilere ulaşım iki ana bölgede bu uygarlıkların buluşması ile hızla Avrupa’nın bilim dili olan Latince’ye çevirilerle sağlandı. İspanya’da Hıristiyan, Yahudi ve İslam bilginleri bir arada yaşayabiliyor, bilgi ve fikir alışverişinde bulunuyor ve hızla harmanlanarak bir araya gelen bilgiler çevrilerek Avrupa eğitim camiasına aktarılıyordu. Diğer yoğun alışveriş ve çeşitli kültürlerin iç içe yaşadığı bölgeler ise Provence, Kuzey İtalya ve Sicilya idi. Bu hummalı gelişmelerin ve işbirliğinin gerçekleşmesi sonucunda Aristoteles, Euklides, Batlamyus, İbn-i Sina, Hipokrat, Galen gibi önemli yazarların eserleri Avrupa’ya ulaşabildi. Felsefe, tıp, matematik, Roma hukuku gibi alanlarda eski bilgilerin kazanılmasının yanı sıra yeni gelişmeler de aktarıldı.6 11. yüzyıl sonu itibarıyla başlayan canlanma 12. yüzyılda Ortaçağ Avrupası’nı tamamen farklı bir yapı üzerine yerleştirdi ve Kilisenin sürekli gelişen bilim yapısını karşılamak için farklı alanları incelemeye başlamasıyla birlikte daha düşünsel bir yapı ön plana çıkmıştır.

Yunan ve Arap dünyasından gelen bilgi ve Avrupa’da uyanan öğrenme ve bilme isteği Ortaçağ Avrupası’nda yeni bir dönemi başlattı. Avrupalılar, Müslümanların Yunanca ya da başka dillerden Arapça’ya çevirdikleri felsefî ve bilimsel eserleri Latince’ye çevirdiler. Müslümanlar vasıtasıyla tercüme faaliyetlerinin Avrupa’da yaygınlaşmaya başlaması, Batı Bilimi’nin oluşmasında büyük etkiye sahip olmuştur. İspanya, Sicilya-İtalya bölgesindeki Müslümanların bilime katkıları üniversitelerde de gözüktü. 12. ve 13. yüzyıllarda düşünce hayatında büyük değişiklikler meydana gelmişti. 12. yüzyıl sonlarında Avrupalılar İslam dünyasından aldıkları metinleri Toledo’da çevirmeye başladılar ve Rönesans’ın ilk adımları atıldı. Böylelikle İslam bilim ve düşüncesinin Batı’ya geçişi başladı ve İslam bilginlerinin kitapları Avrupa’nın üniversitelerinde okutulmaya başlandı.7 Avrupa’daki Batı ve İslam temelli ilk üniversiteler şunlardır;

1) Paris Okulu
2) Bologna Okulu ve Padua Okulları
3) Salerno Okulu
4) Tuleytula (Toledo) Okulu
5) Kurtuba (Cordova) Okulu
6) Palermo Okulu
7) Napoli Okulu

Bir Cevap Yazın