Periyodik Sistemin Kuş Bakışı Görünümü

Kısa bir bakış, ilk izlenim, genellikle çok az değerlidir. Bazen gözlemciyi kayıtsız bırakır, bazen de onu şaşırtır. Mendeleyev’in Periyodik Elementler Sistemi’ne bir şey ya da fenomen denmez. Bu, doğanın en büyük yasalarından biri olan Periyodik Yasa’nın temellerini yansıtan bir türüdür. Bu, Dünya’da bulunan ya da insan tarafından yapay olarak üretilen yüz tek elementin itaat ettiği bir davranış kuralıdır. Bu, evrene ilk bakışta büyük bir şey ortaya koymaktadır. Mendeleyev Tablosunda şaşırtıcı olan nedir? Öncelikle, dönemleri, katları, farklı kat planları olması gerçeği. (Sıradan evlerin aksine, Mendeleyev’in Büyük Evi’nin (Periyodik Sistem) “katları” yukarıdan aşağıya numaralandırılmalıdır, çünkü yeni unsurları barındırmak için eklenmesi gereken yeni “kat”lar masanın altına eklenmelidir.) Mendeleyev Sisteminin birinci katı veya ilk döneminde sadece iki oda veya kutu bulunmaktadır. İkinci ve üçüncü nün her birinde sekizer tane var. Sonraki iki katlı (dördüncü ve beşinci) bir otel gibi, her on sekiz oda var. Aşağıdaki iki (altıncı ve yedinci) daha fazla oda, otuz iki her var. Hiç böyle bir bina gördün mü? Yine de periyodik sistem olarak bilinen kimyasal elementlerin Büyük Ev şeklidir.

Herhangi bir bina fizik yasalarına uygun olarak tasarlanmalıdır; aksi takdirde rüzgarın en az nefesi onu devirir. Periyodik Sistemin mimarisinin altında yatan fiziksel yasalar, Mendeleyev Sisteminin her döneminin belirli sayıda unsur içermesine dair kesinliktedir. Örneğin, ilk dönemde iki öğe vardır, ne daha fazla ve daha az. Fizikçiler bunu onaylarlar ve kimyagerler de onlarla aynı fikirdedir. Ama her zaman aynı fikirde değillerdi. Bir zamanlar fizikçiler hiçbir şey söylemediler, çünkü Periyodik Kanun henüz onları rahatsız etmeye başlamamıştı. Ama hemen hemen her yıl yeni elementler keşfeden kimyagerler yeni gelenleri nereye koyacaklarını bilmeyi giderek zorlaştırıyorlardı. Ve aynı ortamda sinir bozucu durumlar vardı. Birkaç bilim adamı şüpheci değildi. Mendeleyev Sistemi’nin yapısının kum üzerine inşa edildiğini oldukça ayık bir şekilde ilan ettiler. Bunlardan biri, arkadaşı Kirchhoff ile birlikte spektroskopik analiz yöntemini geliştiren Alman kimyager Bunsen’di. Ama Periyodik Hukuk Bunsen geldiğinde şaşırtıcı bilimsel dargörüşlülük sergiledi.

Yarım düzine yeni elementi bulmak, masada bilimciler için uygun pozisyonlar bulmaktan daha kolaydı. Sadece birinci katta işler tatmin edici görünüyor. Burada beklenmedik bir akış tehlikesi yoktu. Bu katta hidrojen ve helyum var. Hidrojen atomunun nükleer yükü +1, helyum atomunun ki +2’dir. Aralarında başka bir unsur olmadığı ve olamayacağı açıktır. Doğada bildiğimiz, yükleri kesirli sayılar olan çekirdekler ya da başka parçacıklar yoktur. (Ancak son zamanlarda, teorik fizikçiler ısrarla kuarkların varlığı sorusunu tartışıyorlardır. Bu isim, atom çekirdeğinin bileşen parçaları olan proton ve nötronlar da dahil olmak üzere, geri kalan tüm ünün inşa edilebildiği temel temel parçacıklara verilen addır. Kuarkların fraksiyonel elektrik yükleri olduğu varsayılır: +1/3 ve –1/3. Kuarklar gerçekten varsa, evrenin “maddi düzenleme” yeni bir ışık görünebilir.)

Bir Cevap Yazın