Havayolu Taşımacılığı

Küresel Yük Taşımacılığı Modları: Havayolu Taşımacılığı

Havayolu taşımacılığı, denizyolu taşımacılığna göre daha kısa bir geçmişe sahiptir. Havayolu taşımacılığının en önemli yönü yük ve yolcu trafiğini aynı araçta birleştiriyor olmasıdır. Havayolu taşımacılığı aynı zamanda son yüzyılın lojistik alanında gerçekleşen en büyük gelişmesidir. Birkaç yüzyıl öncesine kadar hiç bilinmeyen bir taşımacılık türü olan havayolu taşımacılığı, günümüzde dünya ticaretinin %34’ünün gerçekleştirildiği bir taşımacılık türü haline gelmiştir. İlk profesyonel havayolu taşımacılık organizasyonu olarak bilinen Uluslararası Hava Kargo Birliği (TIACA)’ ne göre hava kargo taşımacılığındaki bu hızlı gelişimin temel nedenleri şu şekilde sıralanablir

• Havayolu ticaretinin serbestleştirilmiş olması,
• Dünya ticaret antlaşmalarının neden olduğu küresel bağımsızlık,
• Ürünlerin ve hizmetlerin uluslararası düzeyde üretilip satılması,
• Tam zamanında üretim, stok yönetimi gibi yeni stok yönetim modellerinin ortaya atılması,
• Havayolu taşımacılığına uygun yeni ürünlerin üretilmiş olması,
• Tüketim ömrü kısa olan ve yüksek değere sahip olan ürünlerin hızlı gelişimidir.

Havayolu taşımacılığı teslimat hızının maliyetlerden daha önemli olduğu durumlarda öncelik kazanan bir taşımacılık metodudur. Ayrıca hacmi ve ağırlığı düşük ancak pahada değeri yüksek olan eşyalar için uygun bir taşımacılık türüdür. Yüksek hız, sık ulaşım olanağı ve taşınan malların zarar görme olasılıklarının düşük olması bu taşımacılığın üstün yanları olarak sayılabilir. Uluslararası ticaretin artması ile birlikte büyüme gösteren diğer taşımacılık türlerine göre havayolu taşımacılığı çok daha büyük bir oranda artış göstermektedir. Havayolu taşımacılığı tedarik zinciri yöneticilerine zamanında ve hızlı hizmet verebilme olanağı tanıyan ancak diğer modlar içerisinde en pahalı olan moddur. Fakat müşteri hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi ve stoklama maliyetlerinin düşürülebilmesi göz önünde tutulduğunda işletmeler küresel pazarlarda yer alabilmek için bu taşımacılık türünüde tercih edebilmektedirler.

Bir Cevap Yazın