Site icon Türkçe Malumatlar

Metaller Ve Elektrik

Alessandro Volta (1745-1827), kurbağanın bacaklarında elektriğin özel bir biçiminin bulunmadığını, Galvani’nin gözlem sonuçlarının aslında, ıslak bir ortamdaki iki farklı metalin temasından ileri geldiğini gösterdi. Volta, bu bilgileri kullanarak, 1799’da ilk elektrik bataryasını yaptı. ”Volta pili” olarak bilinen bu batarya, aralarında ıslak kartonlar bulunan yuvarlak gümüş ve çinko parçalarından yapılmıştı. Gücü sabit bir elektrik akımı üretiyordu. Bugün onun anısına, bir elektrik ölçüsü olarak ‘volt’ u kullanıyoruz.

Bir diğer Alessandro Volta Ve Hayvansal elektrikle İlgili malumatımız için;

Kurbağa Bacakları ve Elektrik Pili: Alessandro Volta – Türkçe Malumatlar (turkcemalumatlar.com)

Exit mobile version