Tarihte Bugün: 12 Mart

  • Fizik kurallarını astronomiye uygulayan ilk bilim adamı olan Kadızade Rumi, Bursa’da doğdu. 12 Mart 1337 yılı.
  • Gustav Robert Kirchhoff doğdu. (kaynak) 12 Mar 1824 doğumlu; 17 Eki 1887’de 63 yaşındaöldü. Tırnak Robert Bunsenile birlikte, Kirchhoff’un Güneş’in bileşimini belirlemek için uyguladığı spektrum analizi teorisini (ısıtılmış bir malzemenin yaydığı ışığı analiz ederek kimyasal analiz için bir teknik) kuran Alman fizikçi. Işık bir gazdan geçtiğinde, gazın ısıtılırsa yayacağı dalga boylarını emdiğini ve bu da Güneş’in spektrumundaki çok sayıda karanlık çizgiyi (Fraunhofer çizgileri) açıkladı. Kirchhoff yasalarında (1845) elektrik iletkenleri durumuna akım akışını tanımlayan denklemleri üç boyutta genelleştirerek Ohm yasasını elektrik şebekelerinin akımlarının, voltajlarının ve dirençlerinin hesaplanmasına kadar genişletti. Akımın ışık hızında sıfır dirençli bir iletkende aktığını gösterdi.
  • Filmdeki ses: 1923’te, Phonofilm, ses-on-film parçasına sahip ilk sinema filmi bir basın toplantısında gösterildi. Radyo tüpünün mucidi Dr. Lee De Forest (1907) tarafından geliştirilmiştir. Dansçılar ve müzisyenler filmde müzik eşliğinde gösterildi, ancak sesli diyalog olmadan. Ses, filmdeki resim çerçevelerinin yanında dar bir kenar boşluğunda görüntülendi. (De Forest’ın süreci 1928 yapımı “Jazz Singer” filminden birkaç yıl önce geldi, ancak bu film Warner Vitaphone sistemini kullandı. Vitaphone sistemi, sesini film projektörüne bağlı bir kayıt çalar pikaptan senkronize etmeye çalıştı.) De Forest işlemi, sese dönüştürmek için bir fotosel kullanarak filmin kendisinde bir dizi açık ve karanlık alan okudu.
  • Ragnar Arthur Granit öldü. 1967 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’nü, göz ışığa maruz kaldığında meydana gelen iç elektriksel değişiklikleri analiz ettiği için paylaşan Finlandiyalı-İsveçli fizyolog. Retinanın bireysel sinir hücreleri üzerinde çalıştı ve tek sinir liflerinin farklı ışık dalga boylarını ayırt edebildiğine dair ilk gösteren kişiydi. Biyoelektrik görme çalışmaları, tek bir sinir lifinde elektrik dürtüsünü ilk ölçümünü yapan Oxford Üniversitesi’nden profesör Edgar D. Adrian’ın elektrik ölçüm yöntemini kullanarak mümkündü. Granit ayrıca kas mili, motonörin, omurilik ve beynin işlevi üzerine de çalışmalar yürüttü. 12 Mart 1991 yılı.
  • Kont Eigil Knuth öldü. Grönland’daki kapsamlı araştırmaları, 5.000 yıldan daha eskiye dayanan, daha önce bilinmeyen antik Kuzey Amerika Eskimo veya Inuit kültürlerinin izlerini ortaya çıkaran Danimarkalı kaşif, arkeolog, heykeltıraş ve yazar. 1932’de Danimarka Ulusal Müzesi’nin Batı Grönland’daki 1000 yıllık Viking yerleşim kalıntıları kazılarında yer almak için otuzdan fazla seferin ilkini yaptı. Knuth’un kariyerinin doruk noktası, 1987’den 1989’a kadar Grönland’ın kuzeydoğusundaki Ile de France kıyılarındaki 520 kaba dairesel konutun kalıntılarının üç dört kişilik yaz yürüyüşünde keşfedilmesiydi ve bu da ilkel Arktik uygarlığa yeni bir ışık tuttu. Hayatı boyunca aktif olarak, ölümünden sadece bir yıl önce tek seferini yaptı. 12 Mart 1996 yılı.

Bir Cevap Yazın