Evrim

17. Yüzyılın sonuna kadar çoğu Avrupalı, doğadaki her şeyin eskiden beri hep aynı olduğuna inanıyordu; bitki ile hayvan türlerinin, Tanrı’nın yaratmış olduğu ilk halleriyle değişmeden kaldığını Düşünüyorlardı. Ancak, 18.yüzyılda bununla çelişen çok sayıda kanıt elde edildi. İnsanlar, bitkilerin ve hayvanların özelliklerinin çok uzun zaman dilimlerinde değişikliğe uğraması gerektiğini ileri sürmeye başladılar. Bugün, buna evrim diyoruz.

Evrim hakkında daha fazla malumat edinmek için;

Homo Sapiens Bilişsel Devrim Dilin Yükselişi! – Türkçe Malumatlar (turkcemalumatlar.com)

Evrimsel Anlamdaki En Başarılı Türlerden Biri – Türkçe Malumatlar (turkcemalumatlar.com)

Maymunbilim Nedir? Maymunbilim Ve Önyargı – Türkçe Malumatlar (turkcemalumatlar.com)

Yaşam Bilimi – Türkçe Malumatlar (turkcemalumatlar.com)

Bir Cevap Yazın