Site icon Türkçe Malumatlar

Kralın Botanikçisi

Lamarck boş zamanlarında bitkiler konusunda eğitim aldı. Öyle başarılı oldu ki 1781’de Fransa kralının botanikçisi oldu. Fransız Devrimi’nden 10 yıl sonra, Paris’te, yeni Doğa Tarihi Müzesi’ne profesör olarak seçildi. Orada dersler verdi, gösteriler hazırlayıp sergiler düzenledi.

Fosillerle modern hayvan biçimleri arasındaki farklar dikkatini çekince Lamarck, bitki ve hayvan türlerinin aynı kalmadığı, kuşaktan kuşağa değişikliğe uğraması gerektiği yargısına vardı. Onu etkileyen yalnız fosiller değildi. Dünya’nın yüzeyinin uzun yıllar içinde değişikliğe uğradığını ortaya koyan yerbilimsel kanıtlardı.

Exit mobile version