Modern Bir Atom Kuramı

John Dalton, İngiltere’nin kuzeyinde küçük bir köyde doğdu ve kendi kendini yetiştirdi. Fikirleri en temel kimyasal sürecin, yani elementlerin bileşik oluşturma sürecinin, daha iti kavranması sağladı. 1808’de Yeni Kimya Felsefesi Sistemi’ni yayımladı. Bu kitapla ortaya atılan iki temel düşünce vardı. Biri, bütün kimyasal elementlerin atom denilen ve kimyasal tepkime sırasında artık daha fazla parçalanmayan çok küçük parçacıklardan oluştuğu düşüncesiydi. Öteki ise, bütün kimyasal Tepkimelerin atomların biraraya gelmelerinin ya da birbirlerinden ayrılmalarının sonucu olduğu düşüncesiydi. Kitabın bir başka önemli yanı da kitapta farklı atomların farklı ağırlıkta olduğunun ileri sürülmesiydi

Bir Cevap Yazın