Kiliseyle Çatışma

Roger Bacon yaklaşık 40 yaşlarında Fransisken tarikatina girip keşiş oldu. Kavgacı yaradılışta biriydi. Fransiskenlerin başı Fidanzalı John (daha sonra Aziz Bonaventura) ile gökbilim ve astroloji konularında birçok tartışması oldu.

1267’de dostu Papa IV. Clemens’in teşvikiyle bilimin her alanındaki yazılardan oluşan önemli bir yapıt olan Opus Majus’u yazdı. Bu kitapta ayrıca hem Fransiskenlerin hem de Dominikenlerin eğitim yöntemlerinin çağdışı ve bağnaz olduğunu ileri sürerek kınadı. Bu, onun din otoriteleri arasındaki kötü ününü daha da artırdı; hatta Papa’yı bile kızdırdı. Bacon 1277’de mahkemeye çıkarıldı ve Paris’teki hapishaneye gönderildi. Ona yüklenen suç, aklı ve felsefeyi Hıristiyan Kilisesi’nin yerleşmiş öğretilerinden daha önemli saymaktı.

Bir Cevap Yazın