Ptolemaiosçu Sistem

M.S. Yaklaşık 150 yılında, İskenderiye’de oturan Yunanlı gökbilimci Ptolemaios, bugün Almagest (Yunanca “en büyük [kitap] anlamına gelen magistos [biblos] ‘un Arapçalaşmış biçimi) diye bilinen önemli bir elkitabı yazdı. Bu kitapta, Dünya’ nın kımıldamadan durduğu, Ay, Güneş ve gezegenlerin hep birlikte Dünya’nın çevresinde, yörünge denilen dairesel yollar üzerinde hareket ettikleri bir evren sistemi çizdi. Bütün yıldızlar dönmekte olan bir kürenin yüzeyinde çakılı durmaktaydı. Aristoteles’inkilere dayanan bu düşünce, yermerkezli kuram olarak bilinmektedir. Neredeyse 1400 yıl boyunca evrene ilişkin kabul gören tek düşünce olmuştur. Fakat gökyüzünü araştırmak için yeni ve daha güçlü aletler geliştirildikçe, gökbilimcilerin bulguları da giderek sağlamlaşmıştır. Elde edilen yenş kanıtlar Plotemaios’un yermerkezli kuramını yalanlamaya başlamıştır.

Bir Cevap Yazın