Yeni Bir Yıldız

Tyhco brahe o zamanlar Danimarka’ya, bugün İsveç’e ait olan Skane’ de doğdu. Kavgacı bir adamdı. Burnunun bir bölümü düello sırasında kopmuştu. Kopenhag Üniversitesi’nde okurken gökbilimle yakından ilgilenmeye başladı.

1572’de gökyüzünde yeni bir yıldızın görünmesi gökbilimcilerin dikkatini çekti. (Olasıdır ki bugün süpernova diye bildiğimiz bir gökcismiydi bu). Brahe yeni yıldızın Ay’ın ötesinde olduğunu hesapladı. Bu, gökyüzünün yalnızca Dünya ile Ay arasındaki bölümünün değişebileceğini söyleyen Aristotelesçi kuramla çelişiyordu.

Bir Cevap Yazın