Matematikçi Filozof

René Descartes’in fikirleri, hem matematik hem de felsefe alanında kendinden sonrakileri derinden etkiledi. Fransa’da, Bretagne’da bir avukatın oğlu olarak dünyaya geldi. 1628’de, yeni fikirlere çok daha yumuşak bakan Protestan Kilisesi’nin bulunduğu Hollanda’ya yerleşti ve sonraki 20 yılını burada geçirdi.

Descartes’ın felsefeye getirdiği en büyük katkılardan biri şüphe kavramı oldu. Kutsal bilgi kaynaklarıyla Eski Yunan ve Roma’ya ait bilgi kaynaklarındaki tartışılmaz inançları kabul etmedi. Hakkında emin olduğu tek şeyin kendi varlığı olduğunu ilan etti: Cogito Ergo Sum (“Düşünüyorum, öyleyse varım”). Temel yapıtı Felsefenin İlkeleri’nde evrenin gareketibin çeşitli boyutlarda olan hareket halindeki parçacıklara sayanarak açıklanabileceğini ileri sürdü.

Descartes, yaş ve yükseklik gibi farklı büyüklüklerin, grafikler ya da haritalar üzerinre birbirine bağlanmasını sağlayan koordinat matematiğinin temelini attı. Evrenin yapısı konusundaki fikirleri, daha sonra Newton’un karşı çıkmasına rağmen, çok etkili oldu.

Bir Cevap Yazın