İlk Doğabilimci

Konrad Gesner (1516 – 1565), İsviçre’de doğdu. 1537’de 21 yaşındayken, yeni kurulan Laussane Akademisi’ne Yunanca profesörü olarak atandı. Fakat sonra Zürich’te hekimlik yapmaya başladı ve orada vebadan öldü.

Gesner, Historiae animalium (Hayvanlar Tarihi) adıyla derlediği beş ciltlik dev yapıtı ile ünlüdür. Bu kitapta, kendi gözlemlediği ya da kitaplarında bulduğu her yaratığı alfabetik bir sırayla verdi.

İçinde, piskoposbalığı gibi masal yaratıklarına da yer vermiş olmasına rağmen kitap, hayvanlara ilişkin yeni bir anlayışın doğuşu yolunda önemli bir adımdı. Kitapta hayvanların görünüşleri, yedikleri şeyler ve yaşadıkları yerler konusunda birçok ayrıntı veriliyordu.

Bir Cevap Yazın