Tarihte Bugün: 3 Nisan

  • Katherine Esau doğdu. Bitkilerin yapısında ve çalışmalarında çığır açan işler yapan Rus asıllı Amerikalı botanikçi. En çok virüslerin bitki dokuları üzerindeki etkileri üzerine yaptığı araştırmalar ve bitki doku yapıları ve fizyolojisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. Bitki virüsleri üzerine yaptığı araştırma, virüslerin bir bitkinin phloem’inin (gıda iletken dokusu) yapısını ve gelişimini nasıl etkilediğine odaklandı. Bu araştırma, birincil ve ikincil viral semptomları ayırt etmesini sağlayarak, belirli bitki dokularında viral hasar çalışmalarının yapılmasına izin verdi. Buna ek olarak, bitki dokularının gelişim aşamalarını, özellikle de bir bitki boyunca solutları hareket ettirmeye yarayan elek tüplerini açıklığa kavuşturdu. Kesin çalışması Plant Anatomy (1953, rev.1965) bir klasiktir. 3 Nisan 1898 yılı.
  • Jane Goodall doğdu. Jane Morris Goodall, Barones Jane van Lawick-Goodall, Tanzanya’daki Gombe Çayı Milli Parkı şempanzeleri üzerinde 1960 yılından bu yana yaptığı son derece ayrıntılı ve uzun süreli araştırmayla tanınan İngiliz primatolog, antropolog ve etnologdur. Bu, insan olmayan bir primatın doğal ortamındaki en uzun süreli çalışmasını temsil eder. Diğer birçok keşif arasında, Goodall ve ortakları şempanzelerin: bazen gruplar halinde avlandığını ve et yediğini buldu; grup savaşı da dahil olmak üzere bir dizi sosyal yeten örn yetenğe sahip olmak; ve kullandıkları aletlerin üretimi de yavrularına öğretilir. 3 Nisan 1934 yılı.
  • Fransız Lumiere kardeşler ilk renkli fotoğraf çekimini yaptılar. 3 Nisan 1906 yılı.
  • Anatoli Karpov, satrançta ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Henüz 23 yaşındaydı. Daha sonra 10 yıl aralıksız dünya şampiyonu oldu. 3 Nisan 1975 yılı.
  • IBM tarafından ilk dizüstü bilgisayar tanıtıldı. 3 Nisan 1986 yılı.
  • Albert Fink öldü. Demiryolu işletmesinin ekonomisini sistematik olarak araştıran ilk kişi olan Alman asıllı Amerikalı demiryolu mühendisi ve yöneticisi. Ayrıca binaların çatılarını ve köprüleridesteklemek için kullanılan Fink makasının mucidiydi. Bir kemer veya kablolarla desteklenmek yerine, bir makas köprüsü, 1857-1859’da Green River, Ky.’yi(İçsavaş sırasında Ekim 1861’de yıkılana kadar) inşa edilen Louisville-Nashville Demiryolu Köprüsü’nde gösterildiği gibi sertliğini pekiştiren bir çubuk kafesi ile tutulur. 1850’de patenti alınan makası, ahşap yerine demirden inşa edilmesi amaçlanan ilk makaslardan biriydi. Lokomotifler için yuvarlak evler ve Louisville, Ky’de bir adliye binasının yapımında yer aldı. 3 Nisan 1897 yılı.

Bir Cevap Yazın