İlk Uygarlıkların Sanatı

M. Ö. 10.000 ila 5000 yılları arasında insanlar çiftçiliği öğrendiler, toplu olarak yaşamaya ve üzerlerini süsledikleri topraktan çanak çömlek yapmaya başladılar. Taş silah ve aletlerin yerini bakır ve bronz almaya başladıkça metal işleyenler önemli kişiler oldu ve bunların yaptıkları alet ve nesneler süslenmeye başladı. Kasaba ve kentler büyüyüp devletler zenginleşince gösterişli tapınaklar, saraylar ve diğer anıt yapılar zamanın yaşantısını gösteren sahnelerle süslenmeye başladı. Mikene fresklerinden Mısır mezar resimlerine ve Olmek yontularından Çinlilerin resimli çömleklerine kadar bu eski insanların sanatı bize onların yaşantıları hakkında fikir sahibi olma imkanı vermiştir.

Bir Cevap Yazın