Tarihte Bugün: 19 Nisan

  • Ole Evinrude doğdu. Norveçli mucit ve dıştan takma deniz motoru üreticisi. Ole Evinrude bir gün küçük teknesinde kürek çekiyordu. Amacı uzak küçük bir adada piknik yapmakken kürek çekmenin olması gerekenden daha zor olduğunu görünce ona çarptı. O zaman ve orada küçük tekneleri suda hızlı ve kolay bir şekilde hareket ettirmenin bir yolu icat etmeye karar verdi. Daha iyi bir yol buladığında 1909’da ilk pratik dıştan takma motoru icat etti. 1910’da patenti alındı; tekneler için buhar ve ayak tahrikli motorları hızla değiştirdi ve yeni bir endüstriyi teşvik etti. Sonuç, bugüne kadar popülerliğini koruyan Evinrude Outboard Motor oldu. 19 Nisan 1877 yılı.
  • Gustav Thedor Fechner doğdu.Psikofizik’in kuruluşunda önemli bir figür olan Alman fizikçive filozof , duyumlar ve onları üreten uyaranlar arasındaki nicel ilişkilerle ilgili bilim. Fechner yasası olarak bilinen kuralı formüle etti, sınırlar içinde, uyaranın logaritma olarak bir duyum yoğunluğunun arttığını. Ayrıca E. H. Weber tarafından ileri sürülen iki uyaran arasındaki farkla ilgili teorinin matematiksel bir ifadesini önerdi. (Bunların artık sadece yaklaşık olarak doğru olduğu bilinmektedir. Ancak, uyaran orta yoğunlukta olduğu sürece, yasalar bize iyi bir tahmin verecektir.) “Dr. Mises” adı altında esprili hicivler de yazdı. Felsefede, yaşamın evrenin tüm nesnelerinde tezahür ettiğini savunan bir animistti. 19 Nisan 1801 yılı.
  • Gleen T. Seaborg doğdu. Kendisi Amerikalı nükleer kimyager. 1940-58 yıllarında Seaborg ve Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’deki meslektaşları, bir siklotronda uranyum ve diğer elementleri çekirdeklerle bombalayarak transuranik elementlerden dokuzunu (nobelyuma plütonyum) ürettiler. Bu serideki elementler için aktidind terimini icat etti. Elementler üzerindeki çalışma, İkinci Dünya Savaşı’nda atom bombası geliştirme çabasıyla doğrudan ilişkiliydi. İlk atom bombası deneylerinde uranyum yerine plütonyum seçimini belirlemede etkili olduğu söyleniyor. Seaborg ve ilk işbirlikçisi Edwin McMillan, 1951 Nobel Kimya Ödülü’nü paylaştılar. Seaborg, 1962-71 ABD Atom Enerjisi Komisyonu’nun başkanıydı. Element 106, seaborgium (1974), onun onuruna seçildi. 19 Nisan 1912 yılı.
  • Sovyetler Birliği tarafından ilk uzay istasyonu olan Salyut – 1 fırlatıldı. 19 Nisan 1971 yılı.
  • Hindistan, ilk uydusunu uzaya gönderdi. 19 Nisan 1975 yılı.
  • Eşi Marie Curie ile önemli çalışmalar yapan ve radyumu bulan bilim insanı Pierre Curie, 47 yaşında öldü. Kendisi, 1903’te Nobel Fizik Ödülü’nün Fransız fizikçisi ve. Radyoaktif maddeler konusundaki çalışmaları, 1895 yılında evlendiği eşi Marie Curie ile birlikte yapıldı. Çok zor koşullar altında elde edildiler – zar zor yeterli laboratuvar olanakları ve geçimlerini kazanmak için çok fazla öğretim yapmak zorunda kalmanın stresi altında. Birlikte, radyum ve polonyum’un radyoaktiviteyi 1898’de duyurulan pitchblende fraksiyonasyonu ile araştırmalarında keşfettiler. Daha sonra radyumun ve dönüşüm ürünlerinin özelliklerini ortaya çıkarmak için çok şey yaptılar. Bu dönemdeki çalışmaları, nükleer fizik ve kimya alanında sonraki araştırmaların çoğunun temelini oluşturdu.19 Nisan 1906 yılı.
  • Warren De La Rue öldü. De la Rue ailesinde matbaacı olarak başlayan İngiliz mucit, matbaacı ve astronom. Fotoğrafçılığın astronomik gözlemlere uygulanmasına öncülük etti – günümüzde hala kullanılan yöntem. James Nasmyth’in Ay çizimlerinden esinlenen de la Rue, 13 inçlik yansıtıcı teleskopla bir gözlemevi kurdu (1850). Çizimleri güneş, ay ve gezegenlerin doğruluğunu ve ayrıntılarını geliştirmişti. Ay ve güneşin topografyasını görüntülemek için stereoskopik plakalar da dahil olmak üzere fotoğrafçılığa ilerledi. De la Rue, fotoheliografı güneş yüzeyini incelemek için tasarladı ve ayrıca ilk elektrikli ampullerden birini icat etti (1840)- bir vakumda sarmal platin filament. 1856-62’de çeşitli kimya makaleleri yayınladı. 19 Nisan 1889 yılı.

Bir Cevap Yazın