Piyasadan Çıkışlar

Piyasadan Çıkışlar

Şimdi de, piyasadaki bir daralmanın firma davranışlarını nasıl etkileyeceğini inceleyelim. Piyasada üretilen mal ve hizmeti kullananların zevk ve tercihlerinde meydana gelen değişme nedeniyle, bu mala olan talebin azaldığını varsayalım. Bu durum Grafik 7.10’da gösterilmektedir. Bu değişimle birlikte, piyasa talep eğrisi D1’den D2’ye sola kayar ve denge fiyatı P1’den P2’ye düşer. P2 yeni piyasa fiyatıdır. Sıfır ekonomik kârla ya da normal kârla çalışan tam rekabetçi firma, talepteki azalmaya bağlı olarak düşen piyasa fiyatları nedeniyle zarar yapmaya başlar. Firma fiyatları AVC’nin altına düşmemek şartıyla, zararlarını minimize etmeye çalışır. Fiyatlar AVC’nin minimum düzeyine eşit olduğunda ya kapanma ya da ileride fiyatların artacağına olan inancı sebebiyle kısa dönemde işi bırakmama kararı verecektir. Fakat bunu yapma gücüne sahip olmayan firmalar piyasadan çıkacaktır. Piyasadaki firma sayısının azalmasına bağlı olarak, piyasa arz eğrisi S1’den S2’ye sola kayacaktır. Piyasa fiyatı tekrar P1 ’e yükselecek ve firma normal kâr elde edecektir. Fiyatlar eski düzeyine yükselirken, piyasa denge çıktı düzeyi ilk duruma göre daha düşük bir miktarda gerçekleşecektir. Daha önce ifade edildiği gibi, yine firma açısından ekonomik etkinliğin sağlandığı birim başına en düşük maliyetle üretim gerçekleşmektedir. Çünkü bu üretim düzeyinde P=MC=minATC koşulu sağlanmaktadır.

Bir Cevap Yazın