Sabit Maliyetli Endüstrinin Uzun Dönem Arzı

Sabit Maliyetli Endüstrinin Uzun Dönem Arzı

Tam rekabetçi piyasada uzun dönemde meydana gelen denge noktalarını birleştiren eğrisi uzun dönem arz eğrisi denir.

Sabit maliyetli endüstrinin genişlemesi veya daralması faktör fiyatlarını, dolayısıyla üretim maliyetlerini etkilemez. Grafiksel olarak firmaların piyasaya giriş veya çıkışı firmaların uzun dönem ATC eğrilerini kaydırmayacaktır. Bu durum, endüstrinin üretim faktörlerine olan talebin bu üretim faktörlerine olan toplam talebe kıyasla küçük olduğunda meydana gelir. Endüstri üretim faktörlerinin fiyatlarını ve maliyetleri önemli derecede etkilemeksizin genişler veya daralır. Piyasaya girişler veya çıkışlar endüstri çıktı miktarını etkilemesine rağmen fiyat düzeyi, genellikle, ATC’nin minimumuna eşit olduğu başlangıç fiyat düzeyinde gerçekleşir. Tam rekabet piyasasında giriş ve çıkışların tamamlandığı çeşitli uzun dönem denge fiyat-miktar kombinasyonlarını gösteren eğriye uzun dönem arz eğrisi denir. Endüstride çıktı ister Q1 ister Q2’i kadar arz edilsin birim başına fiyat düzeyi P1 olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, sabit maliyetli endüstrilerde uzun dönem arz eğrisi tam esnektir. Grafik 7.9 ve Grafik 7.10’daki uzun dönem endüstri noktaları birleştirildiğinde endüstrinin sabit maliyetli ve uzun dönem arz eğrisinin yatay eksene paralel olduğu hemen anlaşılacaktır.

Bir Cevap Yazın