Uzun Dönemde Monopolde Denge

Uzun Dönemde Monopolde Denge

Hatırlanacağı gibi tam rekabet piyasasında kısa dönemde var olan aşırı (normal üstü) kâr uzun dönemde piyasaya yeni firmaların girmesiyle ortadan kalkar; tüm firmalar sıfır ekonomik kâr elde eder. Buna karşın, monopol piyasasında monopolcü firma söz konusu sektörde üretimi gerçekleştiren tek firma olduğundan piyasaya yeni firmaların girmesi mümkün değildir. Bundan dolayı kısa veya uzun dönemde monopol piyasasında yer alan firma sayısı değişmemekte ve piyasada sadece monopolcü firma faaliyet göstermektedir. Piyasaya uzun dönemde yeni firmaların giremediği böyle bir durumda monopolcü firma kısa dönemde elde ettiği aşırı kârı uzun dönemde de elde etmeye devam eder. Dolayısıyla monopol piyasasının doğası gereği piyasada rekabetin olmayışı monopolcü firmanın uzun dönemde de aşırı kâr elde etmesine imkân verir.

Bir Cevap Yazın