Prokaryotik Hücre Organizasyonu

Temel Veteriner Genetik: Prokaryotik Hücre Organizasyonu Nedir?

Yapısal olarak basit bir organizasyona sahiptirler. Temel olarak protoplazma ve onun etrafını çeviren plazma membranı ile bu membranın dışında bulunan hücre duvarından meydana gelmektedirler. Hücre duvarı yapısal şekil ve destek sağlarken, dış ortam ile ilişkiyi düzenler. Bazı prokaryotlarda hücre duvarı bulunmayabilir (mikoplazma). Hücre duvarı 10nm kalınlığında ve 3 katlı bir yapı göstermekle birlikte gram boyaları ile boyanma özelliğine göre gram (+) ya da gram (-) olarak sınıf­landırılır. Prokaryot mikroorganizmalar zarlı organel içermemekle birlikte bazı durumlarda plazma zarı girintili çıkıntılı bir özellik gösterebilir. Burada mezozom adı verilen ve hücresel solunum ile ilgili olan katlanmaları meydana getirirler. Mavi- yeşil algler ile mor bakterilerde ise yine aynı şekilde fikobilozom adı verilen ve fotosentez yapmaya yarayan ışık pigmentleri bulunmaktadır. Bu verilen örnekler haricinde hücre içerisinde herhangi bir zar sistemi bulunmamaktadır. Prokaryot hücrelerin sitoplazması içerisinde çeşitli kimyasal maddeler, metabolitler ve ribozomlar bulunmaktadır. Sitoplazma içerisinde fibrilli özellik gösterenren yapılar genetik materyalin oluşturduğu ve nükleotid adı verilen yapıdır. Bu nükleotidlerin içerisinde proteinleri ile sıkı bağlanmamış özellikteki DNA molekülü bulunur ve çoğunlukla bir halka şeklinde organize olmuştur.

Bir Cevap Yazın