Temel Veteriner Genetik: Filozofların Gözüyle Genetik

Temel Veteriner Genetik: Filozofların Gözüyle Genetik

Hipokrat (M.Ö. 500-400), Empedokles (M.Ö. 490-430), Demokritos (M.Ö. 460 – 370) ve Aristo (M.Ö. 384-322) gibi bilim adamlarının canlının nasıl meydana geldiği ve kendine benzer yeni bir canlıyı nasıl ürettiği konusunda fikir yürüttükleri bilinmektedir. Hipokrat’ın, daha sonraları Darwin tarafından Pangenezis adı verilen, görüşünde temel etken erkek ve dişinin tüm hücrelerinden gelen minyatür organ kopyalarıdır. Bu kopyaların kan yoluyla taşınıp, birleşerek yavruyu oluşturduğunu iddia etmiştir. Aynı zamanda bir doğa bilimcisi olan Aristo ise özün kandan oluştuğunu, babadan gelen can ile anadan gelen maddenin uterusun sıcaklığıyla canlıya dönüştüğünü savunmuştur. Adı geçen düşünürlerin fikirleri, mevcut bilgiler ışığında çok ilkel hatta komik görünmekle beraber kendi dönemleri için çok değerli kabul edilmiş hatta yüzyıllarca pek çok bilim adamı tarafından da savunulmuştur.

Bir Cevap Yazın