Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Endoplazmik Retikulum

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Endoplazmik Retikulum

Çekirdek zarı ile sitoplazma arasında kanal ve keselerden oluşan bir zar sistemidir. Hücresel zarların hemen hemen tamamının yapısını endoplazmik retikulum (ER) oluşturur. Hücre içerisinde işlevine göre; dış yüzeyinde ribozomlar bulunan Granüllü ER, ribozomlarla herhangi bir ilişkisi bulunmayan Granülsüz ER ve golgiye gitmek üzere meydana gelen veziküllerden oluşan Transisyonel ER olmak üzere üç gruba ayrılmışlardır (Resim 2.3).

Bir Cevap Yazın