Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Mitokondri

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Mitokondri

Mitokondriler, hücre içerisinde lipit ve karbonhidratları oksidatif fosforilasyon ile yıkımlayarak ATP oluştururlar. Başka bir deyişle, hücre içerisinde gerekli olan enerjinin üretilmesinden mitokondriler sorumludur. Mitokondriyi hücre içerisindeki diğer organellerden ayıran en büyük özellik tRNA, rRNA ve bazı mitokondriyal proteinlerin sentezlenmesinden sorumlu olan ve mitokondriyal DNA (m+DNA) adı verilen kendine has DNA’sı olmasıdır. Yani mitokondrinin yapılanması sırasında hem hücresel genom tarafından kodlanan proteinlere hem de mitokondrinin kendine has genomundan meydana gelen proteinlere ihtiyaç duyulmaktadır. İki katlı zar yapısından meydana gelmiş olan mitokondrinin iç zarı matrikse doğru çıkıntılar oluşturarak mitokondri içerisindeki reaksiyon yüzeyini arttırmaktadır (Resim 2.5).

Bir Cevap Yazın