Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Kloroplast

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Kloroplast

Kloroplastların hücre içerisindeki görevi mitokondrilerle benzerlik göstermektedir. Hücre içerisindeki ATP’nin üretiminden sorumlu olmakla birlikte bu ATP üretimini fotosentez yolu ile gerçekleştirmektedir. Mitokondriye bir diğer benzerliği ise kendisine ait bir DNA’sının bulunmasıdır. Ancak mitokondri ile karşılaştırıldığında kloroplastlar daha büyük ve daha karmaşık bir yapı oluşturmaktadırlar. Kloroplastlar aynı zamanda amino asitleri, yağ asitlerini ve kendi zarlarının lipit bileşenlerini de sentezlemekle görevlidirler. Kloroplastbitki hücrelerine özgü bir organeldir.

Bir Cevap Yazın