Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Nükleus

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Nükleus

Ökaryotik canlıları prokaryotlardan ayıran en önemli özellik nükleusun varlığıdır. Genetik materyalin bulunduğu yer hücrenin çekirdeğidir. Aynı zamanda DNA’nın replikasyonu, transkripsiyonu ve RNA işlenmesi çekirdeğin içerisinde meydana gelir. Çekirdek zarı iç ve dış zar olmak üzere iki katlı bir yapıdan oluşmuştur. En büyük görevi içersindeki genetik materyalin muhafaza edilmesidir. Bu yapı üzerinde sitoplazma ile ilişkiyi sağlayan porlar bulunmaktadır. Çekirdek zarının dış katmanı endoplazmik retikulum ile ilişki içerisinde olup bu ilişki sitoplazma ile çekirdek arasındaki madde geçişini düzenlemektedir (Resim 2.6). Nükleus zarı ile nükleolus arasında kalan boşluğu dolduran sıvıya nükleoplazma adı verilir. Bu sıvı içerisinde kromatin iplikçikleri bulunmaktadır. Fibriller yapıda olan iplikçiklere kromonema, granüler kolloidal yapıda olanlarına ise kromatin (DNA) adı verilir.

Bir Cevap Yazın