Temel Veteriner Genetik Ünite 5 Kısa Bilgiler

Temel Veteriner Genetik Ünite 5 Kısa Bilgiler

Sığırlarda FV sistemi. Bu durum insanlardaki MN sistemindeki belirlemeye benzer ya da ABO sistemindeki A ile B antijenlerini belirleyen genler arasındaki eş baskın ilişkiye benzer. Bu örnekte F antijenini belirleyen gen ile V geni arasındaki ilişki eş baskınlık şeklindedir. Her iki genin etkisi de fenotipte görülür.

Pleitropi bir genin birden fazla karekteri belirlemesidir. Dolayısıyla bu tip genetik ilişkilerdeki genleri işaret gen olarak kullanmak olasıdır. Yani bir kan grubu alleli ile herhangi bir hastalığa dayanıklık arasında ilişki varsa; kan grubunu işaret gen olarak kullanıp o hastalığa karşı dirençli hayvanları belirleyerek, hastalığa dayanıklı sürüler elde edebiliriz.

Penetrans ile ilişkilidir. Bu hastalığın penetransı büyük cüsseli köpek ırklarında daha fazladır. Örneğin Alman Çoban köpekleri

Kedilerde “C” geni pigmentasyonu sağlarken başka bir lokusta “B” geni siyah renkliliği bunun alleli “b” ise kahverenkliliği belirlemektedir. “C” geninin alleli “c” geni genotipte homozigot olarak bulunduğu zaman “B” ve “b” geninin etkilerini örterek kedilerin fenotipte beyaz renkli olarak görünmesine neden olur.

Koyunlarda “W” geni pigmentasyonu engelemektedir. Pigmentasyon bu genin alleli w geni homozigot olduğu zaman gerçekleşmektedir. Başka bir lokusta bulunan “B” geni siyahlığı, onun çekinik alleli “b” ise kahverengiliğe neden olmaktadır. Bu olayda “W” geninin bulunduğu tüm genotipik birleşimlerde bu genin etkisine bağlı olarak diğer genler üzerinde epistatik etki şekillenmekte ve koyunların yapağısı beyaz renkli olmaktadır.

Bir Cevap Yazın