Temel Veteriner Genetik Ünite 6 Kısa Bilgiler

Memelilerde cinsiyetin belirmesinde etken olan cinsiyet erkekdir. Erkekte gamet oluşumu sırasında oluşan gametlerden yarısı X kromozomunu yarısı ise Y kromozomunu taşımakta ise oluşan gametlerin hepsi X kromozomunu taşımaktadır. Eğer X taşıyan yumurta ile X kromozomu taşıyan spermatozoit birleşirse dişi (XX), eğer yumurta Y taşıyan spermatozoit ile birleşirse erkek (XY) yavru olacaktır.

Oto sexing olayı ile cinsiyet ayrımı kanat rengi ya da uzunluğu gibi dış bakıdan kolayca tanımlanarak yapılabilmektedir. Eğer bir yetiştirici yumurta tavuğu besliyorsa tercihi dişi olacak et tavuğu yetiştiriciliği yapıyorsa erkek olacaktır. Kuluçkadan cıkan civcivlerin cinsiyet ayırımı zordur. Bununla birlikte oto sexing olayı bir kolaylık sağlamakta ve cinsiyet ayırımı çok kolay yapılabilmektedir. Bu olay yetiştirici için ekonomik bir kazançtır. Örneğin yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde, oto sexing kullanılmayıp da civcivlerin cinsiyetleri gözle ayrım yapılacak kadar beklenirse, erkek hayvanlar için yapılan bakım masraf­ları ekonomik açıdan yetiştiriciye zarar getirecektir. Oto sexing bu zararı önlediği için tercih edilmektedir.

Erkek kedilerin calico olma olasılıkları eğer normal bir cinsiyet oluşumu söz konusu ise yoktur. Fakat normal olmayan bir şekilde XX taşıyan bir yumurta ile Y taşıyan bir spermatozoit birleşirse ya da XY taşıyan bir spermarmatozoit X taşıyan bir yumurta ile birleşirse bu oluşumlara bağlı olarak XXY klinefelter erkek olacaktır. XX kromozomlardan birisinde turuncu diğerinde ise siyah pigmentasyon genleri varsa erkek kedi de calico olacaktır.

Erkeklerde MM olanlar yani mahogoni beyaz renklilik açısından homozigot olarak genleri bulnduranlar mahogoni renkli olacaklardır. Aynı durum Mm genotipinde yani heterozigot olan erkeklerde gözükecek fakat bu genotipte olan dişiler kırmızı beyaz alaca olacaklardır. Dişiler mm genotipinde kırmızı beyaz, MM genotipinde ise mahogoni beyaz olacaklardır. Aynı genotipte olup da, diğer bir deyişle Mm genotipinde, erkeklerin mahogoni dişilerin kırmızı beyaz alaca olmaları cinsiyet etkisinde kalıtıma bağlı olarak hormonal faktörlerden kaynaklanmaktadır.

Bir Cevap Yazın