Bileşikler Hakkında

5.Bileşikler ve Formülleri

Bileşikler

İki ya da daha fazla element atomunun belirli oranda birleşmesiyle oluşan saf maddelere bileşik adı verilir. Doğada sınırlı sayıda element olmasına rağmen milyonlarca farklı madde bulunur. Atomlar bir araya gelerek birbirinden farklı bileşikler oluştururlar.

Bileşiklerin Özellikleri

􀁸 Farklı tür atomlardan oluşurlar.

􀁸 Aynı tür moleküller içerirler.

􀁸 Yapılarında en az iki cins atom vardır.

􀁸 Saf ve homojen (hal değişimi hariç) maddelerdir.

􀁸 Belirli ayırt edici özellikleri vardır. (erime, kaynama, öz kütle gibi) 􀁸 Formüllerle gösterilirler. 􀁸 Bileşiği oluşturan elementlerin kütlece % bileşimleri sabittir.

􀁸 Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz olabilirler.

􀁸 Bileşiği oluşturan elementler arasında belirli bir oran vardır.

􀁸 Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılırlar. Fiziksel yollarla daha basit maddelere ayrıştırılamazlar.

􀁸 Bileşiği oluşturan elementlerin kimyasal özelliği bileşiğin kimyasal özelliğine benzemez.

Örneğin, yanıcı olan H2 gazı ile yakıcı olan O2 gazının tepkimesi sonucu su (H2O) oluşur. Oluşan suyun söndürücü özelliği vardır.

H2 (Yanıcı) + + O2 1/2 (Yakıcı) -> H2O (Söndürücü)

Günlük hayatta kullanılan bazı bileşiklerin yaygın adı

Formülü Yaygın Adı

 • H2O Su
 • HCI Tuz ruhu
 • H2SO4 Zaç yağı
 • HNO3 Kezzap
 • CH3COOH Sirke ruhu
 • CaCO3 Kireç taşı
 • CaO Sönmemiş kireç
 • Ca(OH)2 Sönmüş kireç
 • NH3 Amonyak
 • NaCI Yemek tuzu
 • NaOH Sud kostik
 • KOH Potas kostik
 • NaHCO3 Yemek sodası

Bir Cevap Yazın