Etrüskler Kısa Bilgi

M.Ö 5.yüzyıl Yunan tarihçi Heredot, Etrüsklülerin Lidya’dan (Manisa) göç ettiğini yazdı.Ancak, M.Ö 1. Yüzyılda Roma’da yaşıyan Bodrum’un tarihçisi Dionysos “Etrüskanlar İtalya ‘nın yerlisidir”dedi. Ancak Dionysos’un iddiası tatmin edici değildi,aksine birçok işaret vardı. Arkeolojik bulgular çoğaldıkça Etrüsk dili,sanatı ve diğer özelliklerin İtalyanlardan farklı olduğu ve Roma geleneğinden gelmediği anlaşıldı. Etrüsklerin kökeni gizem aldı, 21.yüzyılın başlarında Batı’da yapılan DNA çalışmalarından sonra Etrüsklülerin Ege kıyılarından göç ettiği belirlendi. A- Etrüskler’den günümüze birkaç anıt ve Latin yazarları tarafından yapılan alıntılar dışında fazla yazılı eser kalmamıştır. Yazıtlar ise çok kısa olup çok az sayıda sözcük içermektedir. Etrüsk dilinde yazılı eserlerin bir kısmı grafitti halindedir; bir kısmı da, yalnızca ana baba, koca adını, çocuk sayısını bildiren mezar taşlarından ibarettir. İlginçtir ki, en uzun Etrüsk el yazması İtalya’da değil, Mısır’da, 19. yüzyılda İskenderiye’de bulunan bir Mısır mumyasının üzerindeki sargılarda bulunmuştur.

Kazım Mirşan isimli Türk tarih araştırmacısı, Etrüskler’den kalan en önemli anıt olan Cippus kitabesini tüm olarak deşifre ettiğini ve bu dilin bir Proto-Türk lehçesi olduğunu açıklamıştır.

Bir Cevap Yazın