Site icon Türkçe Malumatlar

El-Alim (Her Şeyi Hakkı İle Bilen)

El-Alim (Her Şeyi Hakkı İle Bilen)

”Doğu da Allah’ındır, batı da, her nereye dönerseniz Allah’ın kıblesi orasıdır. Şüphesiz ki Allah, kuşatandır, bilendir.”

(Bakara: 115)

Ey her şeyi hakkıyla bilen ”Alim” olan Allah’ım, Sana olan uzaklığımız kendi nefislerimizden kaynaklanır. Bizi kurtar bizden Allah’ım

Exit mobile version