Site icon Türkçe Malumatlar

İhtiyaç (Gereksinim) Nedir?

Hayvancılık Ekonomisi: İhtiyaç (Gereksinim) Nedir?

İnsan, gerek biyolojik olarak, gerekse sosyal olarak varlığını sürdürmek, bu varoluşu daha nitelikli bir hale getirmek, devamlı kılmak ve geliştirmek amacıyla sürekli bir çaba içerisindedir. İnsanın bu çabası kendisi dışındaki bir takım unsurların varlığıyla mümkün olabilmektedir. Bu unsurların yokluğu, insana çeşitli derecelerde açlık, susama, üşüme gibi rahatsızlık ve üzüntü verir; acı derecesinde duygular yaşatabilir hatta yaşamını yitirmesine neden olabilir. Varlıkları ise doyma, ısınma, müzik dinleme, modaya uygun giyinme gibi sevinç ve zevk duygusuna neden olur. Yokluklarında insana üzüntü ve acı veren, varlıklarında ise hoşnutluk ve sevinç duyguları yaratan bu unsurlara ihtiyaç denir. İnsanların gidermek istedikleri çok sayıda ve çeşitte ihtiyaçları vardır. Üstelik bunlardan acıkmak, susamak gibi bazıları tatmin edilse bile bir süre sonra tekrar ortaya çıkarlar. İhtiyaçlar iki gruba ayrılabilir. İnsan yaşamının devamı için gerekli olan beslenme, barınma, ısınma, dinlenme gibi ihtiyaçlar Zorunlu İhtiyaçlar olarak adlandırılır. Eğitim, eğlence vb. ihtiyaçlar ise Sosyal ve Kültürel İhtiyaçlar olarak adlandırılır. Bir ihtiyacın zorunlu ihtiyaçlar arasında yer almaması önemsiz olduğu anlamına gelmemekle birlikte esas olarak bu iki ihtiyaç grubu arasında kesin bir sınır çizmek de mümkün değildir. Çünkü beslenme ve barınma gibi bazı temel unsurlar dışında her toplum veya ülke için farklı bir gruplama yapılabilir. İnsan ihtiyaçlarının önem sırası bireye bağlı olarak da değişebilir. Bunun nedeni bu ihtiyaçların istek şiddeti ve elde edilebilirlik bakımından farklı olması yanında bazı ihtiyaçların birbirlerinin yerine kullanılabilir olmasıdır. Örneğin kuzu eti satın almak isteyen bir kişi bu ürün bulunmadığında ya da pahalı olduğunda dana eti veya piliç eti satın alabilir; yani kuzu eti ihtiyacını dana eti veya piliç eti ile ikame edebilir.

İhtiyaçlar ile ilgili olarak şu tespitler yapılabilir:

• İhtiyaçlar sonsuzdur.
• İhtiyaçlarçlar şiddet açısından farklılık gösterirler
• İhtiyaçların şiddeti tatmin edildikçe azalır.
• Başlangıçta zorunlu olmayan ihtiyaçlar zamanla zorunlu hale gelebilir. İhtiyaçlar ve ihtiyaçları tatmine yarayan araçlar birbiri ile ikame edilebilir.

Exit mobile version