Ekonomi Biliminin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Ekonomi Biliminin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Ekonomi bilimi, ekonomik problemleri iyi algılayabilmek ve onlar hakkında doğru bilgiler elde edebilmek için diğer bazı bilim dallarıyla ilişkilidir (Şekil 1.1). Bunların başında matematik, istatistik, sosyoloji, mantık, hukuk gelmektedir. Matematik ve istatistik ekonomi bilimine özellikle metot bakımından önemli yararlar sağlar. Özellikle matematik, ekonomik incelemelerde ve analizlerde başarı ile kullanılmaktadır. Son yıllarda ekonomik olayların incelenmesinde kullanılan ekonometri bunun en iyi örneğidir. Ancak şu da bir gerçektir ki, sosyal bir bilim olan ekonomi bilimine ait bütün olayların incelenmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanmasında matematikten yararlanmak mümkün değildir.

Hukuk ile olan ilişkiye gelince; her insan bir devletin uyruğunda yaşamakta olup, hareket ve faaliyetlerini o devletin kabul ettiği hukuki hükümlere uydurmak zorundadır. Bu bakımdan ekonomi ile hukukun da birbirleri üzerinde etkileri vardır. Ekonomi bilimi olayları daha çok objektif olarak algılar ve bunları inceleyerek elde ettiği sonuçları açıklar. Buna karşı hukuk, ekonomik faaliyetler hakkında bir takım emir ve yasaklar koyar ve kanunlar çıkarır. Bu bilimlerden başka ekonomi bilimi, sosyal antropoloji ve tarih bilimlerinden de yararlanmaktadır.

Bir Cevap Yazın