Hayvancılık İşletmeleri Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktör

Hayvancılık Ekonomisi Hayvancılık İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler

Kuruluş yerinin belirlenmesinde etkili olan faktörlerin, işletmelerin faaliyette bulunduğu iş kolunun üretim yapısı ve piyasa koşulları çerçevesinde dinamik bir yapıda araştırılması ve değerlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler çok karmaşık bir yapıda ve birbirleriyle yakından ilgili durumda bulunmaktadır. Belli bir yerde yapılan üretim (veya pazarlama) faaliyetine üstünlük sağlayan (özellikle maliyet üstünlükleri sağlayan) herşey kuruluş yeri faktörü olarak nitelendirilebilir. İşletmeler açısından çok büyük önem taşıyan kuruluş yerinin seçiminde dikkate alınacak kriterlerin sektörel bakış açısıyla ele alınması zorunluluğu, hayvancılık alt sektörleri ve işletmeleri özeli için de söz konusudur. Bu kapsamda, doğal faktörler yanında bölgedeki yem kaynakları ve canlı hayvan materyali, mevcut işletme yoğunlukları ve kapasiteleri, örgütlenme düzeyi, pazara ve tüketim bölgelerine uzaklık, işgücü durumu, hayvancılığa dayalı sanayi işletmelerinin varlığı, maliyet yapısı ve ürün fiyatlarının seyri gibi etkenler hayvancılık işletmeleri için ilk akla gelen kuruluş yeri faktörleri olarak ifade edilebilir. Her girişimci, kurulacak işletme için iktisadi amaçlarına uygun bir kuruluş yeri seçmek durumundadır. Dolayısıyla kuruluş yeri seçilmesi olası başka kuruluş yerleri ile karşılaştırılınca üretim yapılacak olan ile düşünülen büyüklükteki bir teşebbüs için en uygun yer olarak belirlenmelidir. En uygun yer, işletme orada kurulduğu takdirde en yüksek kârı getirecek olan yer anlamına gelmektedir. Kârın yüksekliği herşeyden önce maliyet masraflarının düşük olması ile sağlanmaktadır.

Kuruluş yeri işletmenin dış yapısıyla ilgili maddi, somut bir problemdir. Bir ülke ekonomisinin gelişmişlik düzeyi kuruluş yerini belirleyen önemli bir faktördür. Ekonomisi yeterince gelişmemiş ülkelerde işletmeler doğal koşullara daha bağlı bulunmaktadır. O nedenle işletmeler kaynağa (tabiata) yakın kurulmak zorunda kalmaktadır. Ekonomilerin gelişmişliği ile doğaya olan bu bağlılık giderek azalmakta, teknolojinin ilerlemesiyle yapay doğa koşulları yaratılarak işletme kaynaktan uzağa (örneğin: pazara yakın olarak) kurulabilmektedir. İşletmede kuruluş yeri seçiminin optimum koşullarda yapılmasının nedeni kaynak israfının önüne geçmek, kaynak kullanımında etkinliği sağlamak ve düşük maliyetle çalışıp daha fazla kâr elde etmektir. Optimum bir kuruluş yeri seçiminin yapılmaması halinde; işletmenin üretim maliyetleri yükselmekte iken ürünlerin, kalite ve verimliliği de azalmaktadır. Ürünlerin sürümünde rakip işletmelere göre dar boğazlarla daha sık karşılaşan işletmenin dolayısıyla kârlılığında önemli ölçüde düşüşler meydana gelebilmektedir. İşletmelerin kuruluş yeri seçiminde bir dizi çalışmalara gereksinim vardır. Bu çalışmalar kuruluş öncesi teknik, ekonomik, finansal ve hukuki yapılabilirlik çalışmalarıdır.

Bir Cevap Yazın