Hayvancılık Ekonomisi: Sosyal ve Moral Koşullar

Hayvancılık Ekonomisi: Sosyal ve Moral Koşullar

Personel için işletmede sağlanacak gelecek güvencesi sosyal ve moral koşullarla ortaya çıkmaktadır. Yönetimle çalışanlar arasındaki beşeri ilişkiler ne kadar mükemmel olursa işgücünde devamlılıkta o derece uzun süreli olacaktır. İşletmede personelin huzur içinde çalışması yönetimin başarı ve yeteneği ile çok yakından ilişkilidir. İşyerinde belirli bir disiplin anlayışı temelinde, sağlanan huzur ortamı, takım arkadaşlığı, yönetici-çalışan uyumu, mesai dışı zamanlardaki sosyal faaliyetler ve motivasyon unsurları personel için çoğu zaman yüksek düzeyde verilen bir ücretten bile daha önemli olabilmektedir. İşgücünde devamlılığı sağlamak işletme açısından son derece önemli görülmektedir. İşgücü Devir Hızı (İGDH) belirli bir dönemde işletmede çalışan işgücünde meydana gelen azalmaların hesabında kullanılan bir orantı olup, yüzde (%) olarak ifade edilmektedir. Örneğin; işletmede bir yıllık dönemde işten çıkan veya çıkarılanların sayısı 30 kişi, ortalama çalışan işgücü sayısı ise 300 kişi ise işgücü devir hızı aşağıdaki gibi hesaplanabilir

İGDH = (30 / 300) x 100 = %10

Bu işletmenin bulunduğu sektörde ortalama İGDH %15 ise bulunan bu oran (%10) sektör ortalamasına göre düşüktür. Bu da yönetimin başarısını ifade eder.

İGDH ile ilgili gerek sektör gerekse işletmeler için bir standart bulunmamaktadır. Bu oran belirli bir dönem için ne kadar aşağı indirilebilirse işletme açısından o derecede başarı olarak görülmelidir. Bu oranın artması halini ise işletme için mali, fiziki ve moral yönden istihdam koşullarının iyi işletilmediği şeklinde yorumlamak mümkündür.

Bir Cevap Yazın