Yırtıcı Kuş: Akbaba

Yırtıcı Kuş: Akbaba

Yırtıcı kuş ya da avcı kuş, başlıca besin kaynakları avladığı omurgalılar olan kuş türleridir. Görece keskin görüşleri ile daha uzak mesafelerden ya da uçuş esnasında avlarını tespit eder, pençeleriyle yakaladıkları ya da öldürdükleri avlarını, ucu kıvrımlı gagalarıyla parçalayarak yerler. Canlı avları dışında bir kısmı zaman zaman leşlerle de beslenirken akbaba ve kondorların ana besin kaynağı leşlerdir.

Akbaba, gündüz yırtıcıları (Falconiformes) takımının Yeni Dünya akbabaları (Cathartidae) familyasını ve atmacagiller (Accipitridae) familyasına ait Eski Dünya akbabaları (Aegypiinae) alt familyasını oluşturan leş yiyici kuşların ortak ismidir. Akbaba terimi belirli bir taksonomik grubu karşılamaz. Yeni Dünya akbabaları ve Eski Dünya akbabaları birçok benzerliği paylaşsa da, çok yakından ilişkili değillerdir. Aksine, yakınsak evrim nedeniyle benzerliği paylaşırlar. İlk doğa bilimcileri, tüm akbabaları tek bir biyolojik grup altına yerleştirdi. Carl Linnaeus, hem Eski Dünya akbabalarını hem de Yeni Dünya akbabalarını, Harpy kartalı da dahil olmak üzere, bir Vultur cinsine atamıştı. Kısa süre sonra anatomistler Eski ve Yeni Dünya akbabalarını ayırdı, Yeni Dünya akbabaları yeni bir alt takım olan Cathartae’ye yerleştirildi, daha sonra Fransız kuşbilimci Frédéric de tarafından İsimlendirme Kurallarına göre (Yunanca: carthartes, “arındırıcı” anlamına gelen) Cathartidae olarak yeniden adlandırıldı. . Alttakım daha sonra bir alttakım yerine bir aile olarak kabul edildi. Akbabalar leş yiyicilerdir, yani ölü hayvanları yerler. Okyanusların dışında, akbabalar bilinen tek zorunlu leş yiyicilerdir. Nadiren sağlıklı hayvanlara saldırırlar, ancak yaralıları veya hastaları öldürebilirler. Bir karkas, gagasının açamayacağı kadar kalın bir deriye sahip olduğunda, önce daha büyük bir leş yiyicinin yemesini bekler. Savaş alanlarında çok sayıda insan görüldü. Avları bol olduğunda, mahsulleri şişene kadar kendilerini boğazlarlar ve yiyeceklerini sindirmek için uykulu veya yarı uyuşuk otururlar. Bu kuşlar yavrularına pençeleriyle yiyecek taşımazlar, ancak ekinlerinden dışarı atarlar. Dağda yaşayan sakallı akbaba kemik yeme konusunda uzmanlaşmış tek omurgalıdır ve yavruları için yuvaya kemik taşır ve bazı canlı avları avlar. Kolomb öncesi zamanlarda, akbabalar olağanüstü varlıklar olarak kabul edildi ve yüksek ikonografik statüye sahiptiler. Akbabalar, birçok Mezoamerikan mitinde, efsanesinde ve masalında görülür; Maya ve Aztek gibi birçok ayrı medeniyet, akbabalar hakkında bir dizi hikaye geliştirir. Birçok Mezoamerikan hikayesi akbabaları olumsuz olarak tasvir ederken, diğerleri daha olumlu tutumlar içerir.

Bir Cevap Yazın