Kırsal Alanda Kasaplık Hayvan ve Et Pazarlaması

Kırsal Alanda Kasaplık Hayvan ve Et Pazarlaması

Kırsalda pazarlama kanalı içinde üretici-köy kasabı yer almaktadır. Pazarlama kanalının kısalığına rağmen etin fiyatı yüksektir. Çünkü tüketici adedinin azlığı ve alım gücü yetersizliği perakendeci kasaba yoğun bir iş ve çalışma kapasitesi sağlamamaktadır. Bu nedenle pazarlamanın maliyeti prodüktivite düşüklüğü nedeniyle yüksek olmaktadır. Bu yapı Şekil 7.1’de gösterilmiştir.

Bir Cevap Yazın