Efektif Talep, Ekonomi, Emek, Emisyon

Efektif Talep, Ekonomi, Emek, Emisyon Nedir?

Efektif talep: Satın alma gücüyle desteklenen talep olarak tanımlanır.

Ekonomi: İnsanların sonsuz olan gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan mal ve hizmetlerin üretiminde
kullanılan ve dünyada kıt olarak bulunan emek, sermaye, doğal kaynaklar gibi üretim faktörlerinin, çeşitli seçenekler arasında nasıl kullanılacağına ilişkin insan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.

Emek: Bizzat insan tarafından yaratılan ve kaybı veya israfı halinde telafisi mümkün olmayan üretim faktörüdür.

Emisyon: Devletin yeni para basarak dolaşıma vermesidir.

Bir Cevap Yazın