Site icon Türkçe Malumatlar

Likitide, Rasyonellik Ve Risturn

Likitide, Rasyonellik Ve Risturn

Likidite: İşletme döneminde meydana getirilen fonların işletme emrine tahsis edilmesi ve sahip olunan varlıkların paraya dönüştürülebilme imkânı ve yeteneğidir.

Rasyonellik: Belirli bir maliyetle olabilecek en büyük üretimi (faydayı) ya da belirli bir üretim (fayda) seviyesini olabilecek en düşük maliyetle sağlama davranışıdır.

Risturn: Kooperatiflerde dönem sonu elde edilen kârın ortaklara, eşitlik ve adalet ilkesinin bir sonucu olarak sermaye paylarına göre değil, kooperatifle yıl içinde yapmış oldukları işlemlere göre dağıtılan kısmıdır.

Exit mobile version