Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu

Genel Vergi Hukuku: Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin 7’nci fıkrası gereği tasfiye memurları, kurumun tahakkuk etmiş vergileri için uygun bir karşılık ayırmadan alacaklılara ödeme ve ortaklara paylaştırma yapamazlar. Aksi takdirde bu vergilerin asıl ve zamları ile vergi cezalarından şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar. Bu maddeye göre tasfiye hâlindeki bir şirket için atanmış tasfiye memuru şirketin vergi sorumlusu olmaktadır. Eğer bu sorumluluk yerine getirilmezse tasfiye memuru şirket borçları yanında cezaları için de sorumlu olacaktır. Tasfiye memuru asıl vergi yükümlüsü olan şirketin vergi borç ve cezalarını kendi mal varlığından ödemek zorunda kalırsa vergi aslını, alacaklarını tamamen veya kısmen tahsil eden alacaklılara rücu edebilir. Bu hüküm sayesinde tasfiye hâlindeki şirketlerin vergi borç ve cezalarının güven içerisinde ve öncelikle tahsili amaçlanmaktadır.

Bir Cevap Yazın