Vergi Denetimi Sırasındaki Haklar

Genel Vergi Hukuku: Vergi Denetimi Sırasındaki Haklar

Vergi denetimi, mükelleflerin vergiye ilişkin ödevlerini eksiksiz ve zamanında yerine getirip getirmediğinin tespiti amacıyla yapılmaktadır. Vergi denetimleri sırasında idarenin geniş yetkileri yanında, mükelleflere de birtakım hakların tanınmasıyla karşılıklı dengelerin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu nedenle mükelleflere vergi denetimleri sırasında bazı özel haklar tanınmıştır. Bu haklar maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir:

• Vergi inceleme elemanından kimlik gösterilmesini isteme hakkı,

• Vergi incelemesinin konusunun bildirilmesini isteme hakkı, • Vergi incelemesine başlanıldığını gösteren tutanağın bir örneğini isteme hakkı,

• İncelemenin kendi işyerinde yapılmasını isteme hakkı,

• Resmi çalışma saatleri dışında vergi incelemesi yapılmamasını isteme hakkı, • Defter ve belgelerin usulüne uygun olarak istenmesini talep etme hakkı,

• Zor durumda, defterleri ibraz için makul bir süre isteme hakkı,

• Vergi inceleme tutanaklarına kendi görüşlerinin yazılmasını isteme hakkı,

• Tutanakların bir örneğini isteme hakkı,

• Tutanak imzaladıktan sonra el konulan defter ve belgeleri isteme hakkı,

• İncelemenin belli süre içinde bitirilmesini talep etme hakkı, • Vergi incelemesinin bittiğine ilişkin resmi bir yazı isteme hakkı,

• Kendisine, kurumuna ve kurum çalışanlarına özenli davranılmasını isteme hakkı,

• Vergi inceleme raporlarının hukuka uygun yollarla tebliğini isteme hakkı,

• İnceleme sırasında meslek mensubunu yanında bulundurma hakkı,

• Tutanak tutulması sırasında yasal haklarının söylenmesini isteme hakkı,

• İnceleme raporlarının vergi mevzuatına uygunluğunun gözetilmesini isteme hakkı,

• İnceleme sırasında ve sonrasında vergi mahremiyetine uyulması hakkı,

• Fiili envanter yapıldığı durumda, inceleme elemanı tarafından onaylanan giderlerin ödenmesini isteme hakkı.

Bir Cevap Yazın