Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı

Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı

Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a. Uyum bozukluklarını tespit ve analiz etmek, çözümler üretmek suretiyle mükelleflerin vergi kanunlarına gönüllü uyumunu sağlamak.
b. Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığında oluşacak bilgileri değerlendirerek vergi incelemesine yetkili birimlerin kullanımına sunmak.
c. Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele etmek, bu konuda gerekli tedbirleri önermek ve çalışmaları yapmak.
ç. Vergi inceleme ve denetimleri ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.
d. Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek.
e. Başkanlığın görev alanına giren konularda 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun
uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve tereddütleri gidermek.
f. Tek düzen hesap planı ve mali tablolara ilişkin çalışmalar yapmak veya yapılmasına katkıda bulunmak.
g. Muhasebe standartlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalara katılmak ve görüş bildirmek.
ğ. Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

Bir Cevap Yazın