Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü

Genel Vergi Hukuku: Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü

Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a. Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmalara katkıda bulunmak,

b. Devlet gelirlerine ilişkin mevzuatı hazırlamak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c. Devlet gelirlerine etkisi olan mevzuatı Devlet gelirleri açısından inceleyerek görüş bildirmek,

ç. Uluslararası vergi ilişkileri ile ikili ve çok taraflı anlaşmalara ilişkin çalışmaları gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yürütmek,

d. Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle görev alanına giren konularda işbirliği yapmak,

e. Mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemi ile uyumunu sağlayacak çalışmaları yapmak,

f. Vergi yükü, gelir dağılımı ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapmak,

g. Görev alanı kapsamında ekonomik ve mali gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bu konularda araştırmalar yapmak,

ğ. Devlet gelirleri ile ilgili istatistikleri toplamak ve değerlendirmek ve Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

Bir Cevap Yazın