Karakol Cemiyeti (1918-1920)

Karakol Cemiyeti (1918-1920)

Karakol Cemiyeti; Teşkilat-ı Mahsusa’nın lağvedilmesinden sonra, Milli Mücadeleyi örgütlemek amacıyla kurulan ilk gizli direniş grubudur. İstanbul’da faaliyet yürüten Karakol Cemiyeti, I. Dünya Savaşı’ndan yeni çıkan ve toprakları İtilaf Devletleri’nin işgalinde olan Türk milletinin verdiği milli mücadeleye destek amacıyla Anadolu’ya silah ve cephane aktarılması ve subay takviyesi yapılmasını sağlamış, İngiliz Muhipleri Cemiyeti gibi kuruluşların plan ve faaliyetlerini Mustafa Kemal Paşa’ya bildirmiştir.
İtilaf Devletleri tarafından İstanbul’un 16 Mart 1920’de işgal edilmesinden sonra Cemiyet’in lider kadrosu tutuklanmıştır. Cemiyet’in faaliyetlerine, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi’nde alınan kararları uygulamak üzere seçilen Heyet-i Temsiliye tarafından son verilmiştir.Bir Cevap Yazın