Vergi Borcunun Affedilmesi

Genel Vergi Hukuku: Vergi Borcunun Affedilmesi

Vergi afları asli vergi borçlarını affetmek amacıyla değil, çeşitli nedenlerle normal yollardan tahsil edilemeyen vergi asıllarını bir şekilde tahsil etmek amacıyla uygulanan istisnai bir araçtır. Ancak siyasi, ekonomik ve mali krizlerin yaşandığı olağan üstü dönemlerde vergi aslını da içeren kapsamlı vergi affı uygulamalarına rastlanabilmekte, bu uygulamalar krizlerin olumsuz etkilerini yatıştıran bir araç olarak kullanıldığı görülebilmektedir. Bu şekilde affedilen vergilerin mali ve hukuki yapılarında esaslı bir sakatlık ya da ana hükümlerinde vergileme ilkelerine tam bir aykırılık bulunmadıkça, vergi asıllarının affını savunmak mümkün değildir. Bununla birlikte belirli bir siyasi rejimin mali işlemlerinin ortadan kaldırılması ya da ülke barışını bozucu etkileri görülen yükümlülüklerin tasfiyesi gibi sebeplerle çıkarılan vergi aflarını sadece mali yönden değerlendirme imkânı da yoktur. Vergi aslının affına yönelik düzenlemeler, vergi yönetimlerinin fonksiyonlarını yeterli bir şekilde yerine getirememelerinden veya sermaye kaçışını engellemek gibi ekonomik faktörlere bağlanmaktadır. Bu hâllerde vergi afları, devletin tek taraflı olarak vergi alacağından “feragat” etmesi olarak nitelenmektedir.

Bir Cevap Yazın