Yazının İcadından Önceki Zamanların Kültür Öğeleri

Yazının İcadından Önceki Zamanların Kültür Öğeleri

Toplumun en eski kültür taşı olan mitler, ilkel insanların canlı cansız nesneleri, birtakım doğa olaylarını, açıklamak üzere yarattıkları kutsal hikâyelerdir. Mitlerin kahramanları tanrılar ve yarı tanrılardır. Günümüzde yalnızca Yunan mitolojisinin var olduğu akla gelirse de mitler, başka toplumlarda da vardır. Mitoloji bir milletin fikir ve düşünce tarihidir. Efsaneler, oldukça eski hikâyelerdir ama mit değildirler. Onlardan sonra var edilmişlerdir. Konuları bir olay, tarihî veya dinî şahsiyet, inanış veya belli bir yer olan efsaneleri anlatan ve dinleyenler, efsanedeki olayların doğruluğuna inanırlar. Efsane kahramanlarının olağanüstü güçleri vardır, tanrı yahut yarı tanrı değildirler. Efsaneler düz konuşma diliyle anlatılır. Sümerlerin Dumuzi ile İnanna Mitosu, Gılgamış Destanı, Brahma ve Yaradılış, Çin kahramanlarının efsaneleri, Nil tanrıçaları, Tüylü Yılan efsanesi, Türk Yaradılış efsanesi, Ülgen ve Erlik, mit ve efsanelerden bazı örneklerdir.

Bir Cevap Yazın