Türk Adı Ve Anlamı

Yerli ve yabancı tarihçiler ile Türkoloji uzmanlarınca yürütülen bilimsel araştırmalarda Türk adının değişik anlamlarda kullanıldığı görülmektedir. A. Vambery (Vamberi) “türemek”, G. Nemeth (Nemet) “güç-kuvvet” A.N. Kononov (Kononov) ise “insan” anlamına geldiği düşüncesindedir. Ziya GÖKALP’e göre Türk “töreli” demektir. Kaşgarlı Mahmut 11. yy. da “olgunluk çağı” olarak adlandırmış iken en eski Çin kaynaklarında ise Türk adı “miğfer” anlamında kullanılmıştır. Türk adının siyasi olarak ilk kez kullanılması Göktürk (552) döneminde olmuştur.

Bir Cevap Yazın