Popülasyonda Yaş Dağılımı

  • Bir popülasyondaki bireyler;
  • üreme öncesi (genç),
  • üreme dönemi (ergin),
  • üreme sonrası (yaşlı)
  • olmak üzere üç gruba ayrılır

Yaş dağılımlarını popülasyondaki doğum ve ölüm oranları belirler. Buna göre yaş piramitleri oluşturulur. Yaş piramitleri popülasyonun yapısı hakkında önemli bilgiler verir.

Bir Cevap Yazın