Görkemli ve Gizemli Türk Göçü!

Tarihte Türklerin dışında göç ve göçebeliğin örneği yok mu? Var: Avrupalıların Amerika’ya göçü. Ancak ciddi farkları da var: Avrupalılar Türkler gibi hayvanlarla ve yayan, bin bir badirenin arasından geçerek değil, bazı güçlüklerine rağmen gemilerle gittiler. Gittikleri yerde ve yol boyunca, Türklerde olduğu gibi savaşmak zorunda kalmadılar. Avrupalıların göç ettiği Amerika’da, Avrupalılara göre silahsız ve gelenlere karşı iyi niyetli insanlar, Kızılderililer ve boş topraklar vardı. Zaten bu misafirsever onurlu yerlileri de katlederek sorunlarını çözdüler. Türk göçünün sadece Anadolu’ya gelişini düşünelim: Oğuzlar önce Orta Asya’dan Horasan bölgesine göçtüler. Dandanakan(1040), Pasinler(1048), Malazgirt( 1071) savaşlarını kazandılar. Haçlı Seferleri’ne, iç ayaklanmalara ve benzeri bir yığın zorluklara göğüs gererek üstesinden geldiler. Yerli insanların ne canlarına ne de temel haklarına dokundular. Bu sebeplerden dolayı Türk göçleri Avrupalıların Amerika’ya göçünden çok farklı bir olgudur. Türk göçü kendine özgüdür, gizemli ve görkemlidir, coğrafyaya ve dünyaya meydan okuyuştur. Türkler Gök Tanrı’nın yer yüzündeki gölgesi ve kırbacıdır.

Bir Cevap Yazın